Nainstalujte si:
       

Překlad reconnaissance


reconnaissance = průzkum; obhlídka; průzkumný; průzkumný oddíl; prozkoumání (rekognoskace); předběžná prohlídka; prohlídka; předběžná prohlídka lesa; rekognoskace; rekognoskační; průzkumové; rekognoskace terénu; opětovně se spojit
armed reconnaissance = ozbrojený průzkum (voj.); samostatné vyhledávání cílů; násilný průzkum; průzkum bojem;
close reconnaissance = blízký průzkum; taktický průzkum;
distant reconnaissance = daleký průzkum; operační průzkum; hloubkový průzkum;

Překlad reconnaissance z webu:
What will reconnaissance do for you now?  Co teď pro nás dělá průzkum?
Their job wasn't reconnaissance anymore.  Jejich prací už nebyl průzkum.
He was going over satellite reconnaissance data at the moment.  Právě v této chvíli probíral údaje získané průzkumným satelitem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreconstruction   record   recorded   recorder   recording   recording instrument   recording medium   records