Nainstalujte si:
       

Překlad reconditioning


reconditioning = obnova; obnovení; regenerace; kondicionování; oprava; generální oprava; renovace; mechanické čištění; opětné seřízení; skrýše
engine reconditioning = oprava motoru; údržba motoru; revize motoru;

Překlad reconditioning z webu:
Now the task of reconditioning had to begin.  Nyní vyvstal úkol znovu ji uvést do chodu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreconnaissance   reconstruction   record   recorded   recorder   recording   recording instrument   recording medium