Nainstalujte si:
       

Překlad recognition


recognition = rozpoznání; poznání; uznání; rozpoznávací; zjišťování; průzkum; známost; rozpoznávání; zjištění; přiznání; pochvalné uznání; regenerovat; uznávání; poznávání; rozeznávání; identifikace; rozpoznávání znaků; rozpoznatelný
character recognition = rozpoznávání znaků; čtení znaků;
fault recognition = rozpoznání poruchy; zjištění poruchového stavu;
past recognition = k nepoznání (jsoucí); jsoucí k nepoznání;
pattern recognition = rozpoznávání obrazců; rozpoznávání vzorů;

Překlad recognition z webu:
Recognition dawned in the wide red eyes, and fear.  V široce otevřených modrých očích zasvitlo poznání a strach.
The recognition code was simple.  Rozlišovací kód byl jednoduchý.
You deserve recognition too.  Máte taky nárok na uznání.
No sign of recognition flickered there.  Ani jiskřička poznání.
Her second thought was the recognition that he was not blind.  Následovalo zjištění, že není slepý.
Then, with a leap of surprise, happy recognition dawned.  Potom v náhlém návalu překvapení mu šťastně svitlo.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrecoil   recommendation   reconditioning   reconnaissance   reconstruction   record   recorded   recorder