Nainstalujte si:
       

Překlad reclamation


reclamation = reklamace (stížnost); zúrodňování; námitka; kultivace (půdy); napravení; rekultivace; stížnost; obnova; meliorace; žádání zpět; reklamování; opětné zpracování; regenerace; vymáhání; vyzdvižení; znovunabytí; zpětné získávání; získání zpět; zúrodnění půdy
land reclamation = rekultivace pozemků; asanace krajiny; meliorace; zúrodňování půd;
slum reclamation = asanace brlohových čtvrtí; asanace brlohových domů;

Překlad reclamation z webu:
There is a reclamation chamber off the other room.  Vedle sousedního pokoje je regenerační komora.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreclosing   recognition   recoil   recommendation   reconditioning   reconnaissance   reconstruction   record