Nainstalujte si:
       

Překlad reclaim


reclaim = znovu získat; opět nabýt; napravit; zkrotit; civilizovat; žádat zpět; vymáhat; reklamovat; reformovat (napravit); ochočit; kultivovat; nabýt opět; docílit opět (dosíci); obnovovat; učinit půdu obdělávatelnou; získat zpět; obdělávat; polepšit; žádat si
beyond reclaim = ztracený; beznadějný;

Překlad reclaim z webu:
He was too late to reclaim his place.  Na to, aby stačil opět zaujmout své místo v kruhu, bylo pozdě.
But he had no need to reclaim it.  Ale jemu už nebyla k užitku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreclamation   reclosing   recognition   recoil   recommendation   reconditioning   reconnaissance   reconstruction