Nainstalujte si:
       

Překlad reckoning


reckoning = počítání; výpočet; účet; útrata; zúčtování; odplata; účtování (též přen.); spoléhání; výpočtový; cenící; výčet; vypočitávání; počítání; vyúčtování; znovu získat
dead reckoning = hrubé stanovení polohy; hrubý odhad polohy; přibližný odhad; smrtelná odplata; výpočtová navigace; ; day of reckoning = den zúčtování (přen.); be out in one's reckoning = zklamat se;

Překlad reckoning z webu:
Joy beyond reckoning flooded his senses.  Smysly mu zaplavila radost mimo veškeré chápání.
It is beyond my reckoning too.  Je to i mimo mé schopnosti odhadu.
And when the day of reckoning came, the sword was not spared.  A když přišel den zúčtování, ani jeden muž nebyl ušetřen.
We do not know that his reckoning is right.  Nevíme, zda jsou jeho dohady správné.
There are weapons on that world worth reckoning with.  Na této planetě jsou zbraně hodné toho, abychom to zvážili.
By an inspection of the trains, and by reckoning the time.  Na základě jízdního řádu a menšího časového propočtu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreclaim   reclamation   reclosing   recognition   recoil   recommendation   reconditioning   reconnaissance