Nainstalujte si:
       

Překlad recirculation


recirculation = oběh; recirkulace; zpětné vedení; obíhání; cyklování; cirkulující vzduch
exhaust-gas recirculation = recirkulace výfukových plynů; vratné vedení výfukových plynů; recirkulace spalin; external exhaust-gas recirculation = vnější recirkulace výfukových plynů;
reckoning   reclaim   reclamation   reclosing   recognition   recoil   recommendation   reconditioning