Nainstalujte si:
       

Překlad reciprocity


reciprocity = vzájemnost; oboustrannost; vzájemná výměna; reciprocita (vzájemnost); odvetné právo; reciproční; vzájemnost služeb; zákon vzájemnosti
on a basis of reciprocity = na základě reciprocity;
recirculation   reckoning   reclaim   reclamation   reclosing   recognition   recoil   recommendation