Nainstalujte si:
       

Překlad reciprocal


reciprocal = reciproční; vzájemný; podobný; odvetný; obapolný (vzájemný); střídavý; převrácená hodnota (mat.); reciproční hodnota (převrácená, matem.); převrácený; inverzní; reciproký; protější; oboustranný; reciproká hodnota; nepřímý; obapolní; převratný
reciprocity   recirculation   reckoning   reclaim   reclamation   reclosing   recognition   recoil