Nainstalujte si:
       

Překlad recession


recession = recese (hospodářský pokles); odstoupení; ústup; poklesový; výklenek; prohlubeň; jamka; ustoupení; odchod; krize
current recession = současná recese; běžný pokles;
recipient   reciprocal   reciprocity   recirculation   reckoning   reclaim   reclamation   reclosing