Nainstalujte si:
       

Překlad recess


recess = pauza; zákoutí; přerušení; přestávka; ústup; výklenek; odchod; prázdniny (soudu nebo parlamentu); úkryt; zahloubit; zapustit; rozejít se; regrese; odročit (US); zahloubení; vybrání; zápich; osazení; alkovna; nika; výkružek; osadit; vysoustružit; skrýše
epitympanic recess = epitympanický zářez; nadbubínkový zářez;
parliamentary recess = parlamentní prázdniny; parlamentní přestávka; take a recess = odročit se;

Překlad recess z webu:
There might well be a recess behind the books.  Za knihami ale mohl být nějaký výklenek.
He tucked the pen carefully into a recess on the side.  Pak opatrně zasunul elektronické pero do pouzdra na straně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrecession   recipient   reciprocal   reciprocity   recirculation   reckoning   reclaim   reclamation