Nainstalujte si:
       

Překlad reception


reception = příjem; recepce; přijetí; přivítání; vnímavost; vnímání; oficiální přivítání; přijímací; poslech; ohlas; recepční; zachycení; přejímka; uvítací; chápavost; vyslechnutí; chápání; ubytovací středisko
wedding reception = svatební hostina; svatební recepce;

Překlad reception z webu:
Reception method?  Jak přijímali signál?
First the tiny reception room and kitchen and veranda.  Nejdříve maličkou přijímací místnost, kuchyň a verandu.
The nurse at the reception desk was screaming.  Sestra u vrátnice křičela.
His swords were in the reception room.  Meče měl uloženy v přijímacím pokoji.
Another hour was wasted in the reception area of my doctor...  Další hodinu jsem promarnil v čekárně u doktora.
Why hadn't he heard it before switching the reception azimuth?  Proč to neslyšel dřív, než zapnul přijímací azimut?
Yes, sir, get onto it at once, sir, the reception clerk smarmed.  Ano, pane, hned se na to podívám, pane, podlézavě říkal úředník.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrecess   recession   recipient   reciprocal   reciprocity   recirculation   reckoning   reclaim