Nainstalujte si:
       

Překlad receptacle


receptacle = nádržka; schránka; nádoba; lůžko (rostliny); elektrická zásuvka; elektrická objímka; spodek; vnitřek; objímka; sběrná nádrž; skrýše; schránkový; skladovací nádrž; květní lůžko; útočiště; receptakulum; přijímací nádrž; sběrací skříňka; schopný příjmu
cotton receptacle = škatulka na vatu; zásobník na vytu;
waste receptacle = nádoba na odpadky; kontejner na odpadky;

Překlad receptacle z webu:
Ryan handed her the receptacle and she disappeared out the door.  Ryan jí podal nádobu a ona zmizela za dveřmi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreception   recess   recession   recipient   reciprocal   reciprocity   recirculation   reckoning