Nainstalujte si:
       

Překlad recent


recent = nedávný; poslední (nedávný); současný; nový (nedávný); moderní; novodobý; čerstvý; poslední léta (nedávné)
more recent = novější; modernější;

Překlad recent z webu:
How recent was theft?  Kdy mělo ke krádeži dojít?
Look at our own recent history.  Jen si připomeňte naši nedávnou historii.
I clicked on the most recent document.  Klikl jsem na nejnovější dokument.
The crowd was larger and rowdier than in recent years.  Dav byl větší a útočnější než v minulých letech.
There had not been time to move the two recent casualties.  Ještě nebyl čas odklidit dvě poslední oběti.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreceptacle   reception   recess   recession   recipient   reciprocal   reciprocity   recirculation