Nainstalujte si:
       

Překlad receiver


receiver = přijímač (rádio); příjemce; sluchátko (telefonní); prozatímní správce; komisař (prozatímní); schránka; nádrž; přechovávač; výběrčí; pokladní; zásobník; jímka; likvidátor; nádoba; sběrač; předpecí; vzdušník čerp.; telefonní sluchátko; správce; mísič;
acquisition receiver = pátrací přijímač; přijímač vyhledávající signály;
air receiver = vzduchojem; zásobník vzduchu;
code receiver = telegrafní přijímač; kódový přijímač;
colour receiver = barevný televizor; přijímač barevné televize; ; televizor;

Překlad receiver z webu:
Crawford took the receiver from him.  Crawford si od něj vzal sluchátko.
He had a telephone receiver in each hand.  V každé ruce měl sluchátko.
It would be connected to a receiver in the attic.  Připojí ho rovněž k přijímači na půdě.
In the halfdarkness he groped for the receiver and picked it up.  V polotmě zašátral po sluchátku a zvedl ho.
He put one plug back in and pressed the receiver to his other ear.  Jednu ucpávku si zasunul zpátky a na druhé ucho přitiskl sluchátko.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreceiving   recent   receptacle   reception   recess   recession   recipient   reciprocal