Nainstalujte si:
       

Překlad received


received = dostal; přijal; přijatý; přijímaný; zaplaceno; dostali (obdrželi, např. dopis); obdržený; přijaté penále
cash received = pokladní příjem; přijaté inkaso;
value received = zaplaceno; protihodnota; protislužba;

Překlad received z webu:
We received a bad tip.  Měli jsme špatný tip.
You just received my report.  Právě jste dostal mou zprávu.
I have just received news.  Zrovna jsem dostal zprávu.
The hair had just received a fresh bleaching.  Vlasy měla opět čerstvě odbarvené.
For one thing, you have received no goods;  Jednak jste neměli ze smlouvy dosud žádný prospěch;
She had no money and never received a visit.  Neměla žádné peníze a nikdo za ní nechodil na návštěvu.
It was the first stiff they had received that night;  Byla to první mrtvola, kterou té noci dostali;
I asked the interpreter what was said, and received this answer.  Otázal jsem se tlumočníka, co mu děl, a dostal jsem tuto odpověď:

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreceiver   receiving   recent   receptacle   reception   recess   recession   recipient