Nainstalujte si:
       

Překlad receivable


receivable = přijatelný; nezaplacený; nevyrovnaný; pohledávka; poživatelný; splatný; přístupný; přijatelný důkaz
account receivable = nevyrovnaný účet; splatný účet; pohledávka;
accounts receivable = účet dlužníků; debetní účty; dlužnické účty; účty pohledávek; účty dlužníků; debetní položky; splatné účty; nevyrovnané účty;
bill receivable = rimesa; rimesy;
received   receiver   receiving   recent   receptacle   reception   recess   recession