Nainstalujte si:
       

Překlad receipts


receipts = příjem; stvrzenky; tržba; inkasované peníze; přijatelný
accrued receipts = časově rozlišené příjmy; příjmy příštích období;
customs receipts = celkový příjem z cel; příjmy z cel;
daily receipts = denní tržby; denní tržba;
gross receipts = hrubý příjem; hrubé náklady;
receivable   received   receiver   receiving   recent   receptacle   reception   recess