Nainstalujte si:
       

Překlad receipt


receipt = příjem (obdržení); stvrzenka; účtenka; obdržení; kvitance (potvrzenka); přijetí; potvrzení; předpis (zřídka); recept (předpis, zřídka); potvrzenka; napsat stvrzenku; paragon; saldovat; příjmový doklad; potvrzení o příjmu peněz; stvrzenkový; opravenka
cash receipt = pokladní stvrzenka; pokladní příjem; stvrzenka;
delivery receipt = kvitance; potvrzení;
official receipt = úřední certifikát; úřední potvrzení;
on receipt = hned po obdržení; na stvrzenku;
pay receipt = potvrzení příjmu peněz;

Překlad receipt z webu:
The receipt says tenfive.  Na potvrzení stojí deset, pět set.
He extended a receipt book.  Natáhl ruku se stvrzenkami.
The cops had a gas receipt with his tag number and we went from there.  Policajti měli šek na benzin s poznávací značkou auta.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreceipts   receivable   received   receiver   receiving   recent   receptacle   reception