Nainstalujte si:
       

Překlad recall


recall = zavolat zpět (4. p.); vzpomenout; vzpomínat si; zavolání zpět; zrušit; připomenout; odvolání; povolání; paměť; vzpomínka; zrušení; výpověď; vyvolat znovu; připomenout si; vzít si zpět (dar); volat zpět; přivolat zpět; anulovat; přivést k vědomí; odvolat
beyond recall = nepřivolatelný; zapomenutý; neodvolatelný; neodvolatelně; úplně zapomenutý;
past recall = nepřivolatelný; zapomenutý; neodvolatelný; neodvolatelně; úplně zapomenutý;

Překlad recall z webu:
Recall one of the helicopters.  Odvolejte jeden z vrtulníků.
You recall this?  Vzpomínáš si na to?
I don't recall the name.  To jméno mi nic neříká.
I tried to recall them.  Snažil jsem si je vybavit.
Perhaps you cannot yourself recall how your reverie commenced?  Nedokážete si náhodou vybavit, čím vaše úvahy začaly?
There was still time to recall him.  Ještě měli čas zavolat ho zpátky.
As he dug he tried to recall but he could not.  Jak kopal, usilovně vzpomínal, ale bylo to marné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreceipt   receipts   receivable   received   receiver   receiving   recent   receptacle