Nainstalujte si:
       

Překlad rebound travel


rebound travel = propružení kola směrem dolů; ; odrazil se
maximum rebound travel = maximální propružení; propružení až na doraz;
rebuild   rebuilding   recall   receipt   receipts   receivable   received   receiver