Nainstalujte si:
       

Překlad rebound clearance


rebound clearance = propružení kola směrem dolů; ; roztahování pružiny
maximum rebound clearance = maximální propružení; propružení až na doraz;
rebound travel   rebuild   rebuilding   recall   receipt   receipts   receivable   received