Nainstalujte si:
       

Překlad rebate


rebate = srážka (sleva); sleva; slevit (z ceny); rabat; oslabit; žlábkovat; zmírnit; žlábkování; dělat drážky; refundovat (částečně); polodrážka; zalomení; zhotovit polodrážku; poskytnout slevu; tvořit polodrážku; spojovat na polodrážku; vyfrézovat polodrážku
deferred rebate = odložený rabat; dodatečná srážka;
freight rebate = sleva na dopravu; dopravní sleva;
quantity rebate = množstevní sleva; sleva při nákupu většího množství; sleva při větším nákupu;
rent rebate = sleva na nájemném; odpis daní;
rebound   rebound clearance   rebound travel   rebuild   rebuilding   recall   receipt   receipts