Nainstalujte si:
       

Překlad reassignment


reassignment = zpětný převod; zpětný postup pohledávky; osobní změny; nové přidělení; nové rozdělení; opakované přiřazení; pokračovat
proviso of reassignment = výhrada zpětného převodu;

Překlad reassignment z webu:
Reassignment is probably the only thing that would help him.  Pravděpodobně by mu prospělo, kdyby ho přeložili někam jinam.
Guy applied for sex reassignment three years ago.  Ten chlapík požádal o změnu pohlaví před třemi lety.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrebate   rebound   rebound clearance   rebound travel   rebuild   rebuilding   recall   receipt