Nainstalujte si:
       

Překlad reasons


reasons = důvody (pl.); zdůvodnění; znovu přeložit asemblerem
for certain reasons = z jistých důvodů;
for good reasons = z dobrých důvodů;

Překlad reasons z webu:
Reasons for leaving?  Důvod odchodu?
Those reasons are contraditory.  Tyhle důvody nejdou dohromady.
There were reasons for this.  Příčin bylo několik.
There were two reasons for this.  Byly pro to dva důvody.
That's one of the reasons they came.  To je jeden z důvodů, proč přijeli.
This was one of the reasons for its wealth.  To byl i jeden z důvodů, proč bylo tak bohaté.
You can pick any number of reasons why.  Můžete pro to najít spoustu důvodů;
Well, sirright there are two very good reasons why gaskets blow.  Hm, pane - tady máme hned dva dobré důvody, proč hovořím o vypěnění.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreassignment   rebate   rebound   rebound clearance   rebound travel   rebuild   rebuilding   recall