Nainstalujte si:
       

Překlad reasonable doubt


reasonable doubt = důvodná pochybnost; důvodné pochyby; rozumná pochybnost; dostatečná omluva
beyond reasonable doubt = nade vší pochybnost; nad veškerou pochybnost;
reasoning   reasons   reassignment   rebate   rebound   rebound clearance   rebound travel   rebuild