Nainstalujte si:
       

Překlad really


really = opravdu; vážně; skutečně; doopravdy; vlastně; vskutku; fakticky (ve skutečnosti); ve skutečnosti; věru; vpravdě; plný; bezvědomý; doopravdy?
not really = ne tak docela; ne doopravdy;

Překlad really z webu:
Really great.  Je to skvělé.
It really is.  Věř mi.
No one really knows.  To nikdo neví.
What did she really want?  Co si vlastně přála?
Is that what you really want?  Vážně to chceš?
Got to let it cool really slowly.  Musí to chladnout hodně pomalu.
He needs to know who he really is.  Potřebuje vědět, kdo opravdu je.
How rotten and vulgar and cheap it really is.  Je nízký, vulgární a laciný.
The important thing is to know what you really are.  Důležité je, aby člověk opravdu věděl, čím je.
In the present case, what is it that has really happened?  Co se vlastně stalo v tomhle případě?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrealm   reamer   rear end   rear panel   rear view   rearing   rearward   reason