Nainstalujte si:
       

Překlad realize


realize = uvědomit si; uskutečnit; být si vědom (2. p.); realizovat (uskutečnit); pochopit; provést; zpeněžit; nahromadit (majetek); prodat (majetek); zachytit (skutečnost); utržit (prodat); vydělat kolik; představit si; změnit ve skutek; splnit; splatit; účtovat
come to realize = uvědomit si;

Překlad realize z webu:
I realize that.  To je mi jasný.
But you realize it now?  A teď sis to uvědomil?
It's important to realize that.  Je důležité si to uvědomit.
He will die, you realize that?  On zemře, to si doufám uvědomuješ.
It was shattering constantly to realize how old.  Bylo stále šokující uvědomovat si, jak je starý.
It took me a moment to realize she was laughing.  Chvilku mi trvalo, než jsem zjistil, že se směje.
Near the top, he was beginning to realize his mistake.  Blízko vrcholu si začal uvědomovat, že udělal chybu.
He wanted him alive and destroyed, alive to realize it.  Chtěl ho zničit, ale aby zůstal naživu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreally   realm   reamer   rear end   rear panel   rear view   rearing   rearward