Nainstalujte si:
       

Překlad reality


reality = realita (skutečnost); skutečnost; fakt; reálnost; opravdovost; realitní; pravá podoba; podstatnost; skutečno; splnitelný
artistic reality = umělecká realita; umělecká skutečnost;
sober reality = holá skutečnost; střízlivá realita; veracious depiction of reality = přesné vylíčení skutečnosti;

Překlad reality z webu:
Reality wasn't affected.  Skutečnost jste nepoškodil.
The reality was cold enough:  A ta byla dosti nepříjemná.
His entire reality is different.  Jeho realita je odlišná.
We denied the reality of change.  Realitu změn sami před sebou popíráme.
I mean, in his reality you'd be a thief.  V téhle skutečnosti bys byl zloděj.
It was a sense that reality was thin.  Byl to pocit, že skutečnost je jen tenká blanka.
A sad commentary indeed on the reality of military life.  Opravdu smutná ilustrace reality vojenského života.
This was not the time to impose reality on the situation.  To nebyla ta pravá chvíle pro nějaké upozornění.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrealization   realize   really   realm   reamer   rear end   rear panel   rear view