Nainstalujte si:
       

Překlad ready


ready = připravit; snadný; obratný; rychlý; připravit se; hotov; pohotový; ochotný; hbitý; napřed; předem; hotově (o penězích); hotové peníze (lid.); hotovost (o penězích, lid.); čiperný; šikovný; lehký; rychle; pohotově; přichystat; svolný; připravovat; hotový
be ready = být připravený; být hotový; být hotov;
get ready = připravit; připravit se; uchystat;
is ready = je připravený; je připraven; je hotový;
make ready = připravit se; uchystat; připravit; přichystat; chystat se;
not ready = nepřipravenost;

Překlad ready z webu:
Ready or not.  Připrav se.
I'm ready now.  To jsem už teď.
Are you ready to go?  Jsi připravený?
Is the coffee ready yet?  Máte už tu kávu?
He too would be ready on time.  Také to bude připraveno včas.
I grabbed it, and was ready to go.  Sebral jsem ho a chystal se odejít.
When he finished eating, he was ready to go.  Když dojedl, chtěl hned odejít.
And he had him a sight of ready money.  A peníze vysolil na dřevo.
The third tow truck was behind the trailer ready to push.  Třetí vozidlo stálo za přívěsem, připravena tlačit.
They shook him up pretty bad and he was ready to cut a deal.  Teď začal váhat.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorready condition   ready for   reagent   real estate   real terms   reality   realization   realize