Nainstalujte si:
       

Překlad ready for


ready for = připravený na; připraven; připravený k jízdě
be ready for = být připraven na (4. p.); být připraven pro (4. p.);

Překlad ready for z webu:
Ready for you, sweets.  Jsme připraveni, zlatíčko.
I'm ready for bed.  Už se těším do postele.
Are you ready for that?  Jsi na to připravená?
Why aren't you ready for bed?  Proč nejsi připravená do postele?
You ought to be ready for that.  Měli byste na to byt připravený.
She began to preen herself, ready for another death.  Pak se začala spokojeně čepýřit.
His eyes watered, and he was ready for a cry.  Slzy mu vhrkly do očí, málem se rozplakal.
Johnny hung up the phone and got ready for bed.  Johnny zavěsil a převlékl se do pyžama.
Three days on his back, and he was ready for a change of scenery.  Tři dny na zádech, a už chtěl změnit prostředí.
Her hands were on her hips and she was ready for combat.  Založila ruce v bok, připravena se bránit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreagent   real estate   real terms   reality   realization   realize   really   realm