Nainstalujte si:
       

Překlad ready condition


ready condition = stav připravenosti; stav pohotovosti; pohotová omluva
not ready condition = stav nepohotovosti; stav nepřipraven;
ready for   reagent   real estate   real terms   reality   realization   realize   really