Nainstalujte si:
       

Překlad reading


reading = čtení; čtecí; četba; výklad (interpretace); přednáška; interpretace; sečtělost; snímání; podání; údaj; záznam; znění; znít; odečítání; odečet; hodnota přečtená na měřidle; údaj přístroje; snímací; přednes; přečtení; čtenářský; údaje přístrojů; sčetlost
backward reading = čtení vzad; zpětné čtení;
cold reading = chladné čtení (psych.); svalové čtení (psych.);
data reading = čtení dat; snímání dat;
dial reading = čtení stupnice; údaj na stupnici;
easy reading = snadné čtení; čtivost; lehká četba;

Překlad reading z webu:
Reading you.  Poslouchám vás.
You're reading that?  Dokážeš to zpracovat?
I'm just reading it.  Právě ho čtu.
You getting a reading from this?  Odsud dostáváte ten signál?
Who did you see reading your meter?  Nebyl to žádný cizí člověk.
He smiled and twirled his reading glasses.  Usmál se a otáčel brýlemi v prstech.
I'd been napping in my chair, reading and watching boxing.  Podřimoval jsem v křesle, četl si a sledoval box.
If you ddon't be careful they start reading you.  Pokud si nedáš dobrý pozor, začnou číst ony tebe.
He was already shaking his head as if reading her mind.  Ten už vrtěl hlavou, jako kdyby jí četl myšlenky.
It required all of his discipline not to start reading on the way.  Potřeboval veškerou svou kázeň, aby nezačal číst už cestou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreadout   ready   ready condition   ready for   reagent   real estate   real terms   reality