Nainstalujte si:
       

Překlad readily


readily = pohotově; ochotně; rychle; hned; ihned; snadno; lehce; bez váhání; milerád; rád; hotové peníze; připravit; hotovost; pohotovost (ochota)
more readily = rychleji; pohotověji;
most readily = nejpohotovější; nejrychlejší;

Překlad readily z webu:
They kill one another readily by ones and twos;  Klidně se zabíjejí po jednom, po dvou;
The executive officer, everyone would readily agree, was the mother.  Výkonný důstojník, jak by každý ochotně souhlasil, byl matka.
They would fight the fear as readily as they would an enemy.  Dovedli bojovat se strachem jako s nepřítelem.
But that problem, at least, could be readily solved.  Ale přinejmenším tenhle problém bylo možno jistě řešit.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreadiness   reading   readout   ready   ready condition   ready for   reagent   real estate