Nainstalujte si:
       

Překlad readers


readers = čtenáři; čtenářská obec; čtenářská obec
enrolment of readers = nábor čtenářů;

Překlad readers z webu:
Many readers wrote to the paper for more information.  Mnoho čtenářů si psalo do novin o podrobnější informace.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreadily   readiness   reading   readout   ready   ready condition   ready for   reagent