Nainstalujte si:
       

Překlad reader


reader = čtenář; univerzitní profesor; korektor; čítanka; čtecí zařízení; snímač; lektor; čtenářka; hádač; docent; profesor; snímací zařízení; čtecí přístroj; čtenářský; čtečka; recitátor; nakladatelský lektor; docentka; ukazovatel; předčitatelka; čtenářská lupa
character reader = snímač znaků; čtecí zařízení;
document reader = snímač dokladů; snímač dokumentů; čtecí zařízení;
film reader = snímač filmu (film.); mikrofilmová čtečka;
general reader = prostý čtenář; čtenářská obec; nespecializovaný čtenář;

Překlad reader z webu:
You a mind reader too?  Ještě ke všemu dovedeš číst myšlenky?
You've become a thought reader as well as barbarian trainer?  Tak z vás se stala vedle učitelky barbarů i čtenářka myšlenek?
And he was a veteran reader of medical literature.  Byl i zkušeným čtenářem od491 borných lékařských publikací.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreaders   readily   readiness   reading   readout   ready   ready condition   ready for