Nainstalujte si:
       

Překlad read out


read out = číst nahlas; čtení z paměti; snímání; snímat; přečíst (znovu)
be read out = být předčítán; být čtený nahlas;
read-only   reader   readers   readily   readiness   reading   readout   ready