Nainstalujte si:
       

Překlad read-only


read-only = nepřepisovatelný; pouze ke čtení; pouze číst; pamě určená pouze pro čtení
reader   readers   readily   readiness   reading   readout   ready   ready condition