Nainstalujte si:
       

Překlad reactor


reactor = reaktor (chemický, jaderný ap.); tlumivka; osoba s pozitivní reakcí; stator (hydrodynamické převodovky); reaktorový; stabilizátor; havárie reaktoru
air-cooled reactor = reaktor chlazený vzduchem; vzduchem chlazený reaktor;
air-cored reactor = tlumivka bez železného jádra; vzduchová tlumivka; vzduchový reaktor;
bare reactor = holý reaktor; reaktor bez reflektoru; prostý reaktor; fúzní reaktor;

Překlad reactor z webu:
Reactor plant and steam noises, real faint, sir.  Hluk od reaktoru a parního agregátu, moc slabě.
The reactor systems.  Reaktorové soustrojí.
The old reactor had been completely shut down.  Starý reaktor byl zcela odstaven a vychladlý jako kámen.
Any further difficulties with the reactor systems?  Je ještě něco dalšího v nepořádku s reaktorem?
I also recommend that we reduce reactor watches to two hours.  Také doporučuji zkrátit služby u reaktoru na dvě hodiny.
We have a major leak in our reactor system.  Máme větší únik radiace z reaktorového systému.
There has been a minor failure in the reactor control systems.  Došlo k menší závadě na řídícím systému reaktoru.
Their debris settled on the after wall of the reactor vessel.  Jejich trosky se nahromadily na zadní stěně nádoby reaktoru.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorread out   read-only   reader   readers   readily   readiness   reading   readout