Nainstalujte si:
       

Překlad reaction


reaction = reakce (odezva na popud); zpětné působení (reakce); zpětná vazba (radiotech.); zpátečnictví; zpětný účinek; zpětná činnost; odezva; reakční; vzájemné působení; reagování; zareagování; odpověď; regenerace; reaktivní; newattová složka
adverse reaction = nepříznivý účinek; nepříznivá reakce;
alkaline reaction = reakce alkalická; alkalická reakce; zásaditá reakce;
anode reaction = anodová reakce; reakce anody;
avoidance reaction = úniková reakce; vyhýbání; zpětná reakce;

Překlad reaction z webu:
The reaction was amazing.  Výsledek byl neuvěřitelný.
Her first reaction was regret.  Jejím prvním pocitem byla lítost.
He saw my reaction and laughed.  Pochopil mou reakci a zasmál se.
I hope my belated reaction will not disappoint them.  Doufám, že je moje opožděná reakce nezklame.
Increase her speed, lower her reaction time.  Bude pak rychlejší a bude mít kratší reakční dobu.
Would nanosized particles cause an allergic reaction like that?  Způsobily by nanočástečky podobnou alergickou reakci?
Did you know he would have that reaction from the whiskey?  Věděl jste, že ta whisky vyvolá tuhle reakci?
On the one hand, she had called my reaction pretty close.  Na jednu stranu odhadla moje reakce velmi přesně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreaction time   reactivity   reactor   read out   read-only   reader   readers   readily