Nainstalujte si:
       

Překlad reaction time


čas odpovědi; náběhový čas; doba reakce; reakční doba; přetlaková turbína

driver-perception reaction time - doba vjemu řidiče; reakční doba řidiče;


reactivity    reactor    read out    read-only    reader    readers    reflector    reprisals