Nainstalujte si:
       

Překlad reactance


reactance = jalový odpor (reaktance); odpor; reaktance (imaginární složka impedance); reaktanční; reagující složka
equivalent reactance = náhradní reaktance; rovnocenná tlumivka;
zero-sequence reactance = netočivá reaktance; nulová reaktance;
reaction   reaction time   reactivity   reactor   read out   read-only   reader   readers