Nainstalujte si:
       

Překlad reach


reach = dosáhnout (2. p.); dosah; sahat (6. p., po, též až kam); sáhnout; postačit; rozpětí; natažení; prostírat se (sahat); rozkládat se (sahat); docílit (cíle, dosíci); dorazit kam; dostat se kam; podat; dojít; dosahovat; přijít; dojet; přijet; doplout; úsek
arm reach = ergosféra ramen; ramenová dosažitelnost;
beyond reach = mimo dosah; nedosažitelný;
easy reach = pohodlná ergosféra; pohodlně v dosahu;
hand reach = dosah ruky; ergosféra ruky;
leg reach = ergosféra nohou; nožní dosažitelnost;

Překlad reach z webu:
Reach a decision.  Rychle, rozhodněte se!
They'll reach an agreement.  Dohodnou se na nějakém postupu.
I must reach her.  Musím za ní.
How can we reach him?  Jak se k němu dostat?
How does the fire reach it now?  Jak se k ní teď dostane oheň?
Bring them here when they reach camp.  Přiveď je sem, až dorazí do tábora.
I have also been unable to reach him.  Toho také nemůžu sehnat.
Is this still the best number to reach him?  Pořád je nejlépe k zastižení na tomhle telefonu?
She had to lean forward over cartons to reach it.  Dosáhla by na ni, kdyby se naklonila přes krabice.
This paralysis lasted just long enough for me to reach him.  Kdo by nebyl vykulený?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorreactance   reaction   reaction time   reactivity   reactor   read out   read-only   reader