Nainstalujte si:
       

Překlad ravine


ravine = strž; rokle; průrva; koryto; úvoz; úval; roklina; hluboká soutěska; propast; úžlabina; blouznění
mouth of a ravine = komín;

Překlad ravine z webu:
The ravine was not steep enough.  Ta rokle nebyla dost strmá.
The sun was almost down, and the ravine was dark.  Slunce už zašlo a ve strži byla tma.
They found him a month later in a ravine with a hole through his head.  Nalezli ho o mě­síc později v jedné strži s prostřelenou hlavou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorraw exhaust gas   rayon   reach   reactance   reaction   reaction time   reactivity   reactor