Nainstalujte si:
       

Překlad rattled


rattled = rachotil; vylekaný; vyděšený; drnčel; poplašený; expres
get rattled = přivést z konceptu; vyvést z konceptu;

Překlad rattled z webu:
Thunder rattled at the glass again.  Hrom znovu zarachotil sklem.
A key rattled in the lock.  V zámku zarachotil klíč.
A rain squall rattled the windows.  Poryv větru s deštěm rozkmital okno.
This time the banging rattled the hinges.  Tentokrát zabušení uvolnilo závěsy.
Gray finished his drink and rattled the ice.  Gray dopil a zachrastil ledem.
A gear wheel rolled out and rattled on the floor.  Kolečko motorku se vykutálelo ven a chřestilo na podlaze.
The engine room crewmen were the most rattled on the vessel.  Posádka strojovny byla otřesena nejvíce.
His eyes wandered to the ceiling as this rattled around his brain.  Oči mu bloudily po stropě a informace probíhala mozkem.
He came to join her at the glass, which rattled with each fusillade.  Připojil se k ní u třpytivé tabule, která řinčela s každou kanonádou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorravine   raw exhaust gas   rayon   reach   reactance   reaction   reaction time   reactivity