Nainstalujte si:
       

Překlad ratio


ratio = procento; koeficient; převod; podíl; ukazatel; stupeň; vztah; činitel; míra; poměr (dvou veličin stejného druhu); poměrný; transformační převod; převodový poměr; chápání; podstata; přesazení; kvocient; transformační poměr; poměrový; poměrová regulace
activity ratio = častost pohybu; koeficient aktivity; ukazatel podnikatelské aktivity; četnost činností;
air ratio = ; poměr palivo/vzduch; poměr vzduch/palivo; směšovací poměr pro úplné spálení);
air-fuel ratio = poměr palivo/vzduch; poměr stran; ;

Překlad ratio z webu:
Can you guess the ratio of each rotation's diameter to the next?  Uhodnete poměr dvou vedlejších otoček?
Computer simulation suggests that such a ratio would have been 1:  Počítačová simulace ukazuje na to, že takový poměr by měl být 1 :

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorratio control   ration   rationing   rations   rattle   rattled   ravine   raw exhaust gas