Nainstalujte si:
       

Překlad ratio control


ratio control = poměrová regulace; poměrové řízení; transformační poměr
air-fuel ratio control = lambda regulace; regulace lambda; regulace směšovacího poměru vzduch/palivo; closed-loop A/F ratio control = lambda-regulace;
ration   rationing   rations   rattle   rattled   ravine   raw exhaust gas   rayon