Nainstalujte si:
       

Překlad rather


rather = spíše; dost; raději; přesněji řečeno; poměrně; dosti; trochu; poněkud; přesněji; spíš; o (něco); jaksi; skoro; skorem; nějak; docela; spíše než
I'd rather = raději bych; radši bych; byl bych raději;

Překlad rather z webu:
Rather unique.  Poněkud ojedinělý.
A rather large one.  Dost velkou.
That is rather odd.  To je opravdu zvláštní.
I say, that's rather good.  To je dobrý.
It does keep me rather busy.  Dost mě to zaměstnává.
I should think she was rather bony.  Na můj vkus je trochu kostnatá.
Still and all you are doing rather nicely.  Celkem děláte dost dobré pokroky.
He wants to cut a deal, and rather quickly.  Chce uzavřít dohodu, a to co nejdřív.
The current was wafting the cloud to port, rather quickly.  Proud unášel mrak kalu nalevo od lodi, dosti rychle.
It was a little like a pikka bird, only rather smaller.  Trošku připomínal pikku, ale byl o dost menší.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrating   ratio   ratio control   ration   rationing   rations   rattle   rattled