Nainstalujte si:
       

Překlad ranking


ranking = hodnocení; pozice; klasifikace; hodnotící; přední; seřazení; služebně nejstarší; řazení; klasifikační; řadící; vedoucí; uspořádání; zařazování; postavený; řadící se; hodnocení (2. p.)
high ranking = vysoká pozice; vysoce postavený; s vysokou pozicí;

Překlad ranking z webu:
Who's your ranking officer there now?  Kdo tam tomu teď velí?
My grandfather was not only a ranking top member of the group...  Dědeček nebyl jen jedním ze čtyř nejvýznamnějších členů...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorranks   ransom   rapport   raspatory   rate of exchange   rated   rates   rather