Nainstalujte si:
       

Překlad range


range = rozsah; řada; sahat (prostírat se); paleta; rejstřík; pásmo (hřeben hor); sporák (kuchyňský); rozmezí; rozpětí; akční rádius; řadit; roztřídit; uspořádat; zaměřit; potulovat se; rozprostírat se; být odstupňován; pohybovat se mezi (o cenách); dosah
action range = rozsah působení; rozsah činnosti; řetěz činnosti;
actual range = vodorovná vzdálenost; dohoz pumy;
artillery range = dělostřelecká střelnice; dostřel děla;
audible range = rozsah slyšitelnosti; pásmo slyšitelnosti; rozsah buněk;

Překlad range z webu:
Range two five.  Vzdálenost dva pět.
The range divided the coastal plain from the hinterland.  Tento hřeben odděloval pobřežní planinu od vnitrozemí.
There's a range of fine distinctions in kanly.  V kanly je celá škála jemných rozdílů.
Ryan guessed the range at fifty yards.  Ryan odhadoval vzdálenost na padesát yardů.
Gunner, is she in range yet?  Dělmistře, už je na dostřel?
North and east the mountain range encroached on the sky.  Na severu i na východě se do nebe tyčily horské hřbety.
Mancuso, have your man give us range and bearing!  Mancuso, ať vám dá vzdálenost a koordináty!
He could smell cordite from the firing range in his shirt.  Cítil na své košili pach korditu ze střelnice.
Only the new ones, too, the ones with range and speed.  A také dvě nová, s dobrým dosahem a rychlostí.
Later the same name was given to the entire range of hills.  Později dostal toto jméno celý hřeben kopců.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorrank with   ranked   ranking   ranks   ransom   rapport   raspatory   rate of exchange